آموزش استرلاب 2 برنامه آسمان شب پخش زنده از تلویزیون ایران شبکه 4 بخش 2 

Category: Greetings
Views: 278

آموزش استرلاب 1 برنامه آسمان شب پخش زنده از تلویزیون ایران شبکه 4 بخش 1 

Category: Greetings
Views: 50

پخش زنده در شبکه 4 تلویزیون ایران برنامه آسمان شب چله انقلاب زمستانی در برج رادکان 1383

Category: Greetings
Views: 62

آموزش استرلاب 1 برنامه آسمان شب پخش زنده از تلویزیون ایران شبکه 4 بخش 3 

Category: Greetings
Views: 52

تهیه شده در شبکه 4 تلویزیون ایران برنامه زنده آسمان شب سال 1382 در باره برج نجومی رادکان 

Category: Greetings
Views: 30

این فیلم درتلوزیون خراسان در سال 1382 تهید شد و برنده چندین جایزه فیلم مستند گردید. بخشی از آن ارسال شد.

Category: Greetings
Views: 29

فیلم بزرگترین و بلندترین ساعت آفتابی ایران و گنبد آرین در مشهد

Category: Greetings
Views: 34

فیلم گنبد آرین 

Category: Greetings
Views: 27

ستارگان در رادکان.کار جناب صفاران

Category: Greetings
Views: 31

ستارگان دور قطبی در رادکان.کار جناب صفاران

Category: Greetings
Views: 34

طلوع خورشید در اول دیماه در برج رادکان.کار جناب صفاران

Category: Greetings
Views: 31

گزارش اولیه ازبرج رادکان1381

Category: Greetings
Views: 34

تماس با ما

:
:
: