آموزش استرلاب 2 برنامه آسمان شب پخش زنده از تلویزیون ایران شبکه 4 بخش 2 

Category: Greetings
Views: 341

طلوع یکم دیماه در رادکان .کاری از جناب صفاران

Category: Greetings
Views: 122

حرکت سایه ی ساعت آفتابی هر یک دقیقه

Category: Greetings
Views: 104

سخن رانی در برج رادکان در باره دیوار نصف النهاری

Category: Greetings
Views: 102

پخش زنده در شبکه 4 تلویزیون ایران برنامه آسمان شب چله انقلاب زمستانی در برج رادکان 1383

Category: Greetings
Views: 85

آموزش استرلاب 1 برنامه آسمان شب پخش زنده از تلویزیون ایران شبکه 4 بخش 3 

Category: Greetings
Views: 73

آموزش استرلاب 1 برنامه آسمان شب پخش زنده از تلویزیون ایران شبکه 4 بخش 1 

Category: Greetings
Views: 69

جابجایی نور آفتاب به ترتیب دریچه ی 120-دریچه ی210 و دریچه ی250 در 29 آذر ماه1391بر روی دیوارهای برج رادکان

Category: Greetings
Views: 56

ستارگان دور قطبی در رادکان.کار جناب صفاران

Category: Greetings
Views: 51

فیلم بزرگترین و بلندترین ساعت آفتابی ایران و گنبد آرین در مشهد

Category: Greetings
Views: 51

گزارش اولیه ازبرج رادکان1381

Category: Greetings
Views: 49

طلوع خورشید در اول دیماه در برج رادکان.کار جناب صفاران

Category: Greetings
Views: 46

تماس با ما

:
:
: