آموزش استرلاب 2 برنامه آسمان شب پخش زنده از تلویزیون ایران شبکه 4 بخش 2 

Category: Greetings
Views: 345

طلوع یکم دیماه در رادکان .کاری از جناب صفاران

Category: Greetings
Views: 124

حرکت سایه ی ساعت آفتابی هر یک دقیقه

Category: Greetings
Views: 105

سخن رانی در برج رادکان در باره دیوار نصف النهاری

Category: Greetings
Views: 104

پخش زنده در شبکه 4 تلویزیون ایران برنامه آسمان شب چله انقلاب زمستانی در برج رادکان 1383

Category: Greetings
Views: 86

آموزش استرلاب 1 برنامه آسمان شب پخش زنده از تلویزیون ایران شبکه 4 بخش 3 

Category: Greetings
Views: 74

آموزش استرلاب 1 برنامه آسمان شب پخش زنده از تلویزیون ایران شبکه 4 بخش 1 

Category: Greetings
Views: 70

جابجایی نور آفتاب به ترتیب دریچه ی 120-دریچه ی210 و دریچه ی250 در 29 آذر ماه1391بر روی دیوارهای برج رادکان

Category: Greetings
Views: 57

ستارگان دور قطبی در رادکان.کار جناب صفاران

Category: Greetings
Views: 52

فیلم بزرگترین و بلندترین ساعت آفتابی ایران و گنبد آرین در مشهد

Category: Greetings
Views: 51

گزارش اولیه ازبرج رادکان1381

Category: Greetings
Views: 50

طلوع خورشید در اول دیماه در برج رادکان.کار جناب صفاران

Category: Greetings
Views: 47

تماس با ما

:
:
: