آموزش استرلاب 2 برنامه آسمان شب پخش زنده از تلویزیون ایران شبکه 4 بخش 2 

Category: Greetings
Views: 268

طلوع یکم دیماه در رادکان .کاری از جناب صفاران

Category: Greetings
Views: 103

حرکت سایه ی ساعت آفتابی هر یک دقیقه

Category: Greetings
Views: 82

سخن رانی در برج رادکان در باره دیوار نصف النهاری

Category: Greetings
Views: 82

پخش زنده در شبکه 4 تلویزیون ایران برنامه آسمان شب چله انقلاب زمستانی در برج رادکان 1383

Category: Greetings
Views: 61

آموزش استرلاب 1 برنامه آسمان شب پخش زنده از تلویزیون ایران شبکه 4 بخش 3 

Category: Greetings
Views: 51

آموزش استرلاب 1 برنامه آسمان شب پخش زنده از تلویزیون ایران شبکه 4 بخش 1 

Category: Greetings
Views: 49

جابجایی نور آفتاب به ترتیب دریچه ی 120-دریچه ی210 و دریچه ی250 در 29 آذر ماه1391بر روی دیوارهای برج رادکان

Category: Greetings
Views: 43

گزارش اولیه ازبرج رادکان1381

Category: Greetings
Views: 34

ستارگان دور قطبی در رادکان.کار جناب صفاران

Category: Greetings
Views: 34

فیلم بزرگترین و بلندترین ساعت آفتابی ایران و گنبد آرین در مشهد

Category: Greetings
Views: 34

طلوع خورشید در اول دیماه در برج رادکان.کار جناب صفاران

Category: Greetings
Views: 31

تماس با ما

:
:
: