«... خواجه نصير را آنجا برجي بوده است كه دوازده دريچه داشته است در هر برجي كه ماه نو شدي از یک دریچه می‌نموده است.»

در این بخش عکسهایی از کتاب را با کیفیت بالا می بینید.

عکس استرلاب و منحنی دریچه ها را با کیفیت بسیار بالا در بخش (مطالب pdf) منو اصلی میتوانید ببینید.

در گالری رادکان هم عکسها یی را میتوانید ببینید که در زمان برداشتها انجام گرفته است.

در سایت کهن جام جمشید هم گزارشی قدیمی از برج رادکان در دست رس است. در آدرس های زیر:

http://jamejamshid.com/f-radkan.htm

http://jamejamshid.com/radkan.htm

http://jamejamshid.com/Radkan-photos.htm
 

عکس زیر استرلاب کتاب برگ65 کتاب

 

استرلاب کتاب پشت جلد

منحنی تعدیل پشت جلد کتاب

روزهای ورود نور دریچه ها در سال و ارتفاع و سمت نور آفتاب ورودی از دریچه ها برگ 59 کتاب

روش نشانه گذاری بر روی دیوار برای ورود نور آفتاب دریچه 120 برگ 45 کتاب

روش نشانه گذاری بر روی دیوار برای ورود نور آفتاب دریچه 300 برگ 46 کتاب

 

 عکس پاناروما از برج رادکان و افق باز آن 

 

 

Tagged Under

تماس با ما

:
:
: