کتاب برج رادکان در انجمن نجوم آسمان توس رونمایی گردید.

در تاریخ 30 مهر ماه 1394 در دبیرستان فاتح سالن همایش مهندس منوچهر آرین از کتاب برج رادکان رونمایی گردید.

این کتاب را از مرکز پخش کتابکده کسری  با تلفن های 05137670019   و همراه  09155124219  می توانید تهیه نمایید.

کتاب نگاهی دیگر به برجها را هم می توانید از این کتابکده خریداری نمایید.

 

 نمای کتاب برج رادکان 

  نمایی از کتاب نگاهی دیگر به برجها

Tagged Under

تماس با ما

:
:
: